Nowy pawilon diagnostyczno - zabiegowyNowy pawilon diagnostyczno - zabiegowy oddany do użytku.

W roku 2015 oddano do użytkowania nowopowstały pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową, w którym zlokalizowany został Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny z Blokiem Porodowym. Do nowego pawilonu przeniesiony został także Oddział Chirurgiczny Ogólny, a także uruchomiono Centralną Sterylizatornię na potrzeby całego Zakładu. Nad nowym pawilonem diagnostyczno-zabiegowym z bazą łóżkową powstało wyniesione lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych z czego powiat międzychodzki zagwarantował prawie 8 milionów złotych, a SPZOZ ze swoich środków ok. 2 miliony złotych. Pozostałą kwotę, blisko 14 milionów złotych pozyskano z pożyczki w ramach środków unijnych z inicjatywy JESSICA. Uruchomienie bardzo korzystnie oprocentowanej linii kredytowej było możliwe tylko dzięki poręczeniu przez powiat 80% tej pożyczki.

 
Również gminy naszego powiatu wsparły realizację tej inwestycji poprzez przekazanie środków finansowych, za które zakupiono sprzęt medyczny dla nowych oddziałów za łączną kwotę ok. 700 tysięcy złotych.