1367666464 hire me Kierownik Oddziału:
Marek Urban
tel.: +48 668 280 039
   
1367666500 user 

Pielęgniarka Oddziałowa:
Katarzyna Robert
tel.: +48 668 279 822

  

Liczba łóżek:  4

 

Główne zadania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie:

 

Anestezjologii:

Anestezjolodzy wykonują znieczulenia do wszystkich wykonywanych zabiegów w istniejących w szpitalu specjalnościach zabiegowych. W zależności od rodzaju operacji i stanu ogólnego pacjenta wykonywane jest znieczulenie ogólne wziewne z użyciem nowoczesnych anestetyków wziewnych, znieczulenie ogólne całkowicie dożylne, znieczulenie przewodowe bądź znieczulenie połączone. Ze znieczuleń przewodowych najczęściej wykonywane są podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe oraz blokady splotów i pni nerwowych.

 

Bezpieczeństwo okołooperacyjne jest naszym priorytetem. Podczas operacji nad bezpieczeństwem chorych czuwa doświadczony zespół anestezjologiczny: lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna.

 

Właściwy nadzór nad chorym umożliwiają nowoczesne systemy monitorujące podstawowe funkcje życiowe. W okresie pooperacyjnym nadzór nad pacjentem sprawuje zespół anestezjologiczny w sali wybudzeń, do momentu, kiedy pacjent bezpiecznie może wrócić do  macierzystego oddziału. W przypadku konieczności dalszego leczenia lub nadzoru po rozległych zabiegach czy przy zaburzeniach w funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia opieka sprawowana jest w OAiIT do czasu ustabilizowania funkcji życiowych.

 

Intensywnej terapii:

Do OAiIT przyjmowani są chorzy w stanie zagrożenia życia i wymagający zastosowanie technik intensywnej terapii zarówno z SOR-u jak i Bloku Operacyjnego oraz z pozostałych oddziałów naszego szpitala. Przyjmowani są ponad to chorzy przekazani z innych szpitali.

 

W OAiIT leczymy dorosłych w stanie zagrożenia życia:

 • z niewydolnością oddechową,
 • z niewydolnością układu krążenia,
 • we wstrząsie,
 • po urazach,
 • zatrutych,
 • z niewydolnością nerek,
 • z zaburzeniami metabolicznymi i wodno-elektrolitowymi,
 • z ciężkimi zakażeniami, często oportunistycznymi patogenami.

 

Postępy leczenia oceniane są za pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjologiczne takie jak:

 • wymiana gazowa w płucach,
 • parametry hemodynamiki w tym rzut minutowy serca,
 • diurezę czy za pomocą diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

 

Odział jest klimatyzowany, posiada 3 stanowiska intensywnej terapii wyposażone w nowoczesny sprzęt monitorujący funkcje życiowe, respiratory umożliwiające stosowanie różnych technik wentylacji mechanicznej, materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe. Oddział posiada aparaturę umożliwiającą stosowanie ciągłych technik terapii nerkozastępczej.

 

Chcąc zapewnić komfort i bezpieczeństwo chorym jak i personelowi w czasie ich pracy przy pacjentach wskazane są odwiedziny maksymalnie dwóch osób jednocześnie, codziennie w godzinach od 15:00 do 17:00 (zgodnie z przyjętymi regulacjami wewnątrzoddziałowymi).

 

 info64Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych na prośbę personelu dyżurnego przy wszelkich czynnościach wykonywanych w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych. Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne dzieci do 10 roku życia decyzję o ich wejściu na oddział podejmuje lekarz dyżurny.