Pracownia TKOd roku 2010 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie dysponuje Pracownią Tomografii Komputerowej.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej Szpital Powiatowy w Międzychodzie  mógł zaadaptować część pomieszczeń „starego” oddziału chirurgicznego ogólnego, gdzie powstała Pracownia TK wraz z niezbędnym zapleczem, a także mógł zakupić 16-sto rzędowy tomograf komputerowy BrightSpeed 16 firmy GE Medical System.

 

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne.

 

SPZOZ Międzychód posiada własną pracownię TK oraz stanowisko opisowe, jednak wykorzystuje także tzw. teleradiologię, która polega na wysłaniu wykonanego przez Technika zdjęcia rentgenowskiego wykonanego tomografem komputerowym do jednostki, która całodobowo wykonuje opisy zdjęć w trybie planowym i pilnym.

 

Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jednostka medyczna przesyła obrazy do centrum teleradiologii i po zgłoszeniu oczekuje na gotowy opis badania.