ŚwiadczeniaZasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia. 

Rehabilitacja bez limituUstawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Jedną z kluczowych zmian jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji.

"Program wymiany ambulansów" - uroczyste podpisanie umowy na sali konferencyjnej szpitalaW dniu 3 września 2019r. w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie podpisana została umowa dofinansowania ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZOZ Międzychód.

 

Nowy sprzęt w SPZOZ w MiędzychodzieSzpital ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie zakupił dwa aparaty do donosowej wentylacji pacjenta.

Terapia wysokoprzepływowa przez nos przy użyciu nowo zakupionej aparatury medycznej zapewnia wsparcie czynności oddechowej spontanicznie oddychającym pacjentom poprzez dostarczenie ogrzanego, nawilżonego powietrza i tlenu za pomocą unikatowej kaniuli donosowej.

Wakacje 2018

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczętym okresem urlopowym życzymy Państwu słonecznych, pełnych niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Pamiętajcie Państwo, że w przypadku wyjazdu zagranicznego na terenie UE warto posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), o którą należy zawnioskować do Wielkopolskiego Oddziału lub Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia.