Rozwinięcie tematu

Zachęcamy do podejmowania współpracy z naszym Szpitalem w zakresie badań diagnostycznych, z różnych dziedzin medycznych. Jesteśmy wysoce specjalistyczną placówką kliniczną, otwartą na współpracę, zarówno z pojedynczymi gabinetami lekarskimi jak i dużymi zakładami opieki zdrowotnej.

Wniosek z prośbą o podjęcie współpracy w określonej dziedzinie medycyny wraz z zaznaczeniem okresu współpracy oraz danymi placówki, prosimy kierować do Dyrekcji Szpitala. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z podjęciem współpracy, prosimy o kontakt z Działem Statystyki, Rozliczeń i Sprzedaży Usług Medycznych tel