Światowy Dzień ZdrowiaDziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, ang. World Health Day – święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku.
Obchodzone jest corocznie od 1950 właśnie w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

Autyzm2 kwietnia 2019 obchodzimy Światowy Dzień Świadomości o Autyźmie. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu.

Światowy Dzień Zespołu DownaŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA
W dniu 21 marca obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA – święto obchodzone corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Dwona ustanowione
w 2005, od 2012 pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dzień Kobiet

Blisko 240 PAŃ – lekarek, pielęgniarek, położnych, personelu diagnostycznego, pomocniczego, technicznego i administracyjnego zatrudnionych jest w naszym szpitalu.

Dzień Epilepsji

14 lutego - właśnie w tym dniu obchodzimy nie tylko święto zakochanych, czyli DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO, ale również DZIEŃ CHOREGO NA PADACZKĘ. Święty Walenty jest nie tylko patronem zakochanych, ale i osób chorych na epilepsję. Celem obchodzenia ŚWIATOWEGO DNIA CHORYCH NA PADACZKĘ jest szersze dotarcie do mediów i promocja wiedzy o padaczce, zwłaszcza o sposobach udzielania pierwszej pomocy osobie jej potrzebującej.