Szanowni Państwo,

Dokumentacja medyczna pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie udostępniana jest na pisemny wniosek dostępny w:

  • Rejestracji do Poradni Specjalistycznych [okienka nr 1 – 2];
  • Rejestracji do Podstawowej Opieki Zdrowotnej [okienko nr 3];
  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej [Sieraków, ul. Wroniecka 25].

Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

Poniżej znajduje się elektroniczna wersja (do pobrania):

 

Po wypełnieniu i podpisaniu - wniosek należy złożyć w okienkach nr 1 - 4  Rejestracji SPZOZ w Międzychodzie i/lub w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku, poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu lub kopii.

 

Wydawanie dokumentacji medycznej i pobieranie opłaty odbywa się w okienku nr 4 Rejestracji SPZOZ w Międzychodzie, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości określonej przez art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, aktualnie:

  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej brutto 8,43 zł
  • jedna strona kopi lub wydruku dokumentacji medycznej brutto 0,28 zł.

 

powiat_MD

Powiat
międzychodzki

gmina_md

Gmina
Międzychód

sierakow

Gmina
Sieraków

kwilcz

Gmina
Kwilcz

chrzypsko

Gmina
Chrzypsko

MZ

Ministrarstwo
Zdrowia

rzecznik

Rzecznik
Praw Pacjenta

nfz

NFZ

wosp

WOŚP

Back to top