Nowy pawilon diagnostyczno - zabiegowyNowy pawilon diagnostyczno - zabiegowy oddany do użytku.

W roku 2015 oddano do użytkowania nowopowstały pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową, w którym zlokalizowany został Oddział Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologiczny z Blokiem Porodowym. Do nowego pawilonu przeniesiony został także Oddział Chirurgiczny Ogólny, a także uruchomiono Centralną Sterylizatornię na potrzeby całego Zakładu. Nad nowym pawilonem diagnostyczno-zabiegowym z bazą łóżkową powstało wyniesione lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

Wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych z czego powiat międzychodzki zagwarantował prawie 8 milionów złotych, a SPZOZ ze swoich środków ok. 2 miliony złotych. Pozostałą kwotę, blisko 14 milionów złotych pozyskano z pożyczki w ramach środków unijnych z inicjatywy JESSICA. Uruchomienie bardzo korzystnie oprocentowanej linii kredytowej było możliwe tylko dzięki poręczeniu przez powiat 80% tej pożyczki.

 
Również gminy naszego powiatu wsparły realizację tej inwestycji poprzez przekazanie środków finansowych, za które zakupiono sprzęt medyczny dla nowych oddziałów za łączną kwotę ok. 700 tysięcy złotych. 

Pracownia TKOd roku 2010 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie dysponuje Pracownią Tomografii Komputerowej.

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej Szpital Powiatowy w Międzychodzie  mógł zaadaptować część pomieszczeń „starego” oddziału chirurgicznego ogólnego, gdzie powstała Pracownia TK wraz z niezbędnym zapleczem, a także mógł zakupić 16-sto rzędowy tomograf komputerowy BrightSpeed 16 firmy GE Medical System.

 

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne.

 

SPZOZ Międzychód posiada własną pracownię TK oraz stanowisko opisowe, jednak wykorzystuje także tzw. teleradiologię, która polega na wysłaniu wykonanego przez Technika zdjęcia rentgenowskiego wykonanego tomografem komputerowym do jednostki, która całodobowo wykonuje opisy zdjęć w trybie planowym i pilnym.

 

Przy wykorzystaniu łączy internetowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, jednostka medyczna przesyła obrazy do centrum teleradiologii i po zgłoszeniu oczekuje na gotowy opis badania.


 

Lądowisko dla śmigłowców

Dysponujemy Lądowiskiem dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Z dniem 24 grudnia 2013r. lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego będące częścią Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Międzychód zostało decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisane do ewidencji lądowisk pod numerem 255 – jako lądowisko przystosowane do operacji startów i lądowań śmigłowców o maksymalnej masie startowej MTOM do 5700 kg.

 

Lądowisko wyniesione ponad dach nowego segmentu szpitala już wielokrotnie przyjmowało śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wśród  mieszkańców naszego powiatu i nie tylko jest już kilkadziesiąt osób, które ze względu na swój stan zdrowia w szybki sposób zostały przetransportowane do wysokospecjalistycznych jednostek medycznych.

 

Panorama lądowiska

Lądowisko - panorama