zampub@spzoz-miedzychod.com.pl___ telefon/fax: 95 748 20 11, wewnętrzny *1008 i *1009

Opis konkursu

Do pobrania... (pdf)
Kontakt w przedmiocie

15-12-2016

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie ogłasza konkursy na stanowiska:

- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
- Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego
- Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno - Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym.

Ogłoszenie
Informacja o zatrudnieniu

Violetta Bak
tel: 95 748 2011 * 1014

23-08-2016

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE OPISÓW BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W SYSTEMIE TELERADIOLOGII.

Ogłoszenie
Materiały konkursowe
Ogłoszenie o wyborze oferty

Daniel Rebacz
tel: 95 748 2011 * 1007

Bartosz Grobelny
tel: 95 748 2011 * 1017

11-09-2013

DDYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA:
1) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego Ogólnego
2) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
3) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego
4) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego
5) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
6) Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Ogłoszenie
Ogłoszenie o terminach
Ogłoszenie o wynikach

Violetta Bak
tel: 95 748 2011 * 1014

03-09-2013

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE OGŁASZA KONKURS NA WYKONYWANIE OPISÓW BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ W SYSTEMIE TELERADIOLOGII.

Ogłoszenie
Załączniki (zip)
Ogłoszenie o wyborze oferty

Bartosz Grobelny
tel: 95 748 2011 * 1017

 

Opis zapytania ofertowego

Do pobrania... (pdf)
Kontakt w przedmiocie
data:
przedmiot:

Zapytanie ofertowe / 15-02-2017
Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi chłodni szpitalnej SPZOZ Międzychód

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wzór umowy
Modyfikacja treści zapytania ofertowego

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

 

Opis przetargu

Do pobrania... (pdf)
Kontakt w przedmiocie

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-4/2018 / 28-02-2018
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD - postępowanie powtórzone

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007
tel. 95 748 2011 *1009

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-3/2018 / 12-02-2018
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007
tel. 95 748 2011 *1009

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-2/2018 / 26-01-2018
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD - postępowanie powtórzone

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. 95 748 2011 *1003

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-1/2018 / 12-01-2018
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-21/2017 / 24-11-2017
ODBIÓR, TRANSPORT, UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH: ZAKAŹNYCH, SPECJALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I INNYCH ODPADÓW O CHARAKTERZE KOMUNALNYM - postępowanie powtórzone

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ II
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Wiesława Janiszewska
tel. 95 748 2011 *1010

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-20/2017 / 09-11-2017
ODBIÓR, TRANSPORT, UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH: ZAKAŹNYCH, SPECJALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I INNYCH ODPADÓW O CHARAKTERZE KOMUNALNYM

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Wiesława Janiszewska
tel. 95 748 2011 *1010

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-18/2017 / 31-10-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO Z NAJMEM ANALIZATORÓW

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Sprostowanie do zapytań i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o odrzuceniu ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Andrzej Wyciński
tel. 95 748 2011 *1241

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-19/2017 / 27-10-2017
PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ SEGMENTU "A"

NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert 19-2017
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Ireneusz Kononowicz
tel. 95 748 2011 *1008

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-17/2017 / 22-06-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Andrzej Wyciński
tel. 95 748 2011 *1241

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-15/2017 / 12-05-2017
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-14/2017 / 04-05-2017
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Sprostowanie
Załącznik nr 13 pakiet 10
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-13/2017 / 28-04-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK I MATERIAŁÓW SZEWNYCH

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w czesci
Zawiadomienie o odrzucenie oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-12/2017 / 11-04-2017
Wykonanie prac remontowo-budowlanych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim - postępowanie powtórzone 2

NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Ireneusz Kononowicz
tel. 95 748 2011 *1008

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-11/2017 / 04-04-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w części wraz z załącznikami
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-10/2017 / 20-03-2017
Wykonanie prac remontowo-budowlanych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim - postępowanie powtórzone

NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
zapytania do SIWZ
załącznik do odpowiedzi na zapytania
informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Załączniki do zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Ireneusz Kononowicz
tel. 95 748 2011 *1008

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-09/2017 / 17-03-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, PŁYNÓW INFUZYJNYCH  I PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DO I POZA-JELITOWEGO ORAZ ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO TK, PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK I MATERIAŁÓW SZEWNYCH

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. II
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które wpłynęły po terminie
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-08/2017 / 01-03-2017
"Wykonanie prac remontowo-budowlanych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Międzychodzie w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w powiecie międzychodzkim"

NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Zapytania do SIWZ
Koszotysy ślepe .ath.zip
Zapytania do SIWZ 2
informacja z otwarcia ofert
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Ireneusz Kononowicz
tel. 95 748 2011 *1008

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-07/2017 / 22-02-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, GINEKOLOGICZNEGO ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WSTRZYKIWACZA MEDRAT STELLANT DO OBRAZOWANIA METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w części

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-06/2017 / 26-01-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WSTRZYKIWACZA MEDRAT STELLANT DO OBRAZOWANIA METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania w części

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-05/2017 / 26-01-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA ZESTAWÓW DO PROWADZENIA CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie zamówienia
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-04/2017 / 26-01-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA SIATEK CHIRURGICZNYCH PRZEPUKLINOWYCH

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-03/2017 / 26-01-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, GINEKOLOGICZNEGO ORAZ ANESTEZJOLOGICZNEGO

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Sprostowanie do odpowiedzi na pytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z załącznikami

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-02/2017 / 26-01-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z załącznikami

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-01/2017 / 24-01-2017
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ, które wpłynęły po terminie
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Załącznik nr 1 do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Załacznik nr 2 do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:tryb:
rodzaj:

AG/ZP-15/2016 / 26-10-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO - WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓWI

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Renata Błażejewska
tel. 668 006 138

Tomasz Humbla
tel. 668 152 591

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-14/2016 / 20-10-2016
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Piotr Skalski
tel. 95 748 2011 *1241

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-13/2016 / 05-10-2016
DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Piotr Skalski
tel. 95 748 2011 *1041

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-12/2016 / 15-09-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO, GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKÓW

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Formularz ofertowy po zmianie
Mapka projekt zagospodarowania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-11/2016 / 24-08-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-10/2016 / 27-07-2016
PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ SEGMENTU "A" pn.: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SEGMENTU A ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE SPZOZ MIĘDZYCHÓD"

NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 4
Załączniki nr 1-3, 5-10
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zapytania do SIWZ
Modyfikacja przedmiaru elektrycznego
Przedmiar
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert
Streszczenie i porównanie ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Ireneusz Kononowicz
tel. 95 748 2011 *1008

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-09/2016 / 25-03-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW DO ŻYWIENIA DO I POZA-JELITOWEGO ORAZ ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO TK

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Formularz ofertowy po zmianie
Informacja dotycząca wadium
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności i bybór najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:
tryb:
rodzaj:

AG/ZP-08/2016 / 24-03-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, PIELUCHOMAJTEK I MATERIAŁÓW SZEWNYCH

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Formularz Ofertowy zał. nr 1 po zmianie
ŽZawiadomienie o wyborze ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:
tryb:
rodzaj:

AG/ZP-07/2016 / 24-02-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, SIATEK CHIRURGICZNYCH PRZEPUKLINOWYCH ORAZ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WSTRZYKIWACZA MEDRAT STELLANT
DO OBRAZOWANIA METODĄ TOMOGRAFII OMPUTEROWEJ

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-06/2016 / 13-01-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Formularz ofertowy po zmianie
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-05/2016 / 13-01-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA ZESTAWÓW DO PROWADZENIA CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-04/2016 / 13-01-2016
SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO WSTRZYKIWACZA MEDRAT STELLANT DO OBRAZOWANIA METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Formularz ofertowy po zmianie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-03/2016 / 13-01-2016
Sukcesywna dostawa siatek chirurgicznych przepuklinowych

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-02/2016 / 13-01-2016
Sukcesywna dostawa obłożeń operacyjnych i wyrobów z włókniny

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy
Informacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Formularz ofertowy po zmianie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-01/2016 / 07-01-2016
Przygotowanie i dostawa posiłków - całodobowo - dla SPZOZ Międzychód

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katarzyna Koch Brzozowska
tel. 95 748 2011 *1003

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-21/2015 / 22-12-2015
Przygotowanie i dostawa posiłków - całodobowo - dla SPZOZ Międzychód

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Katarzyna Koch Brzozowska
tel. 95 748 2011 *1003

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-20/2015 / 08-12-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA RĘKAWIC MEDYCZNYCH, SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, GINEKOLOGICZNEGO, ANESTEZJILOGICZNEGO ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNCH

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,2,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 3
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Zbiorcze zestawienie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 *1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-19/2015 / 02-12-2015
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Katarzyna Koch Brzozowska
tel. 95 748 2011 *1003

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-19/2015 / 23-10-2015
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA DOSTAWIE/SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY
SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-17/2015 / 20-10-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO - WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Załącznik nr. 2 - Pakiety
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Sprostowanie do opdowiedzi
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z załącznikami

Ewa Matuszak
tel. 501 653 413

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-18/2015 / 20-10-2015
DOSTAWA SYSTEMU CENTRALNEGO NADZORU OKOŁOPORODOWEGO
Z TRZEMA APARATAMI KTG

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katarzyna Koch Brzozowska
tel. 95 748 2011 *1003

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-16/2015 / 10-09-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW
I ORTOPEDYCZNYCH

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1, 3-12
Załącznik nr 2 (formularz asortymentowo cenowy)
Pytania i odpowiedzi do przetargu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007
Anna Mruk
tel. 95 748 2011 * 1009

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-14/2015 / 01-09-2015
PRACE REMONTOWE POMIESZCZEŃ SEGMENTU "A" pn.: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SEGMENTU A ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO OGÓLNEGO NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE SPZOZ MIĘDZYCHÓD"

NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-3, 5-10
Załącznik nr 4
Unieważnienie postępowania przetargowego

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-15/2015 / 31-08-2015
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. 95 748 2011 * 1003
Daniel Rębacz

tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-11/2015 / 15-06-2015
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Unieważnienie postępowania
Zestawienie i streszczenie ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 * 1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-12/2015 / 15-06-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW, GAZÓW MEDYCZNYCH SZWÓW CHIRURGICZNYCH I PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2
Odpowiedź na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 * 1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-10/2015 / 29-04-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawie ofert
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 * 1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-09/2015 / 24-04-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH, PIELUCHOMAJTEK I OPATRUNKÓW

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2
Modyfikacja do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawie ofert
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 * 1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-08/2015 / 24-04-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH,
PŁYNÓW INFUZYJNYCH I PREPARATÓW
DO ŻYWIENIA DO I POZA-JELITOWEGO

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawie ofert
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 * 1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-07/2015 / 24-04-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10
Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawienie ofert
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 748 2011 * 1251

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-06/2015 / 30-03-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I MATERIAŁÓW Z WŁÓKNINY

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawienie ofert
Streszczenie oceny i porównianie złożonych ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 *1007

Katarzyna Koch Brzozowska
tel. 95 748 2011 *1003

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-05/2015 / 13-03-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA STAPLERÓW

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Modyfikacja do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Jacek Kałużny
tel. 95 748 2011 * 1061

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-04/2015 / 18-02-2015
SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
I MATERIAŁÓW Z WŁÓKNINY.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Modyfikacja do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawienie ofert
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Zawiadomienie o odrzuceniu

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. wew *1003

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-2/2015 / 14-01-2015
Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z histeroskopem.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-1/2015 / 02-01-2015
Dostawa sprzętu neonatologicznego.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. wew *1003

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-29/2014 / 29-12-2014
Dostawa zestawu laparoskopowego wraz z histeroskopem.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-28/2014 / 17-12-2014
Dostawa aparatów do znieczulenia i defibrylatorów.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zapytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-27/2014 / 10-12-2014
Dostawa łóżek szpitalnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-26/2014 / 10-12-2014
Dostawa sprzętu chirurgicznego na blok operacyjny SPZOZ Międzychód

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Załącznik nr 4c - param. techniczne - zest. laparoskopowy - modyfikacja
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-23/2014 / 28-11-2014
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I
MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH
DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO - WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Punktacja - odczynniki
Zestawienie ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 2011 * 1007

Ewa Matuszak
tel. 501 653 413

Jolanta Janiszewska
tel. 95 748 2011 * 1241

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-25/2014 / 25-11-2014
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ NOWOBUDOWANEGO PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO Z BAZĄ ŁÓŻKOWĄ

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zbiorcze zestawienie ofer

Punktacja przyznana poszczególnym oferentom Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-24/2014 / 20-11-2014
ODBIÓR, TRANSPORT,UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH:
ZAKAŹNYCH, SPECJALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH Z DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ I INNYCH ODPADÓW O CHARAKTERZE KOMUNALNYM

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zbiorcze zestawienie ofert
Punktacja przyznana poszczególnym oferentom

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Wiesława Janiszewska
tel. 95 748 2011 * 1010

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-19/2014 / 29-10-2014
DOSTAWA URZĄDZEŃ DO POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
ogłoszenie o zmianie
douzupełnione projekty instalacji

--
zapytania i odpowiedzi do SIWZ
załączniki 2
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-22/2014 / 08-10-2014
DOSTAWA LAMP OPERACYJNYCH ORAZ KOLUMN ZASILAJĄCYCH CHIRURGICZNYCH I ANESTEZJOLOGICZNYCH.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi do zapytań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-20/2014 / 26-09-2014
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie.

OGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie o zamówieniu

Supra Brokers Sp. z o.o., 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,
tel. 0 71 77 70 400
fax 071 77 70 455
e-mail: centrala@suprabrokers.pl

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-18/2014 / 15-09-2014
WYKONANIE PRZYŁĄCZY KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA SN-15kV,
PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4kV
I ADAPTACJI WOLNOSTOJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV

NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Pytania i odpowiedzi do przetargu
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Michał Kudłaszyk
tel. 95 748 2011 * 1006

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-16/2014 / 12-09-2014
SUKCESYWNA DOSTAWA IMPLANTÓW KOSTNYCH DO ZABIEGÓW URAZOWYCH I ORTOPEDYCZNYCH

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Pytania i odpowiedzi do przetargu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. 95 748 2011 * 1003

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-17/2014 / 10-09-2014
DOSTAWA/WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO WRAZ Z DEMONTAŻEM STAREJ WINDY ORAZ PRACE DOSTOSOWAWCZE SZYBU DO NOWEJ WINDY

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-15/2014 / 27-08-2014
DOSTAWA/WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO WRAZ Z DEMONTAŻEM STAREJ WINDY ORAZ PRACE DOSTOSOWAWCZE SZYBU DO NOWEJ WINDY

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
zapytania do SIWZ
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

 

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-14/2014 / 19-08-2014
DOKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SZPITALNYCH SPZOZ MIĘDZYCHÓD O PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Z BAZĄ ŁÓŻKOWĄ W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA" (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE 2).

 

NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki od 1 do 11 (bez 4)
zalacznik 4 PRZEDMIARY
zalacznik 4 PROJEKT WYKONAWCZY
zalacznik 4 POZWOLENIE NA BUDOWE 4 2013
zalacznik 4 DECYZJA WPWIS recyrkulacja powietrza
zapytania do SIWZ
zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

 

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-13/2014 / 21-07-2014
DOKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.:"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SZPITALNYCH SPZOZ MIĘDZYCHÓD O PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Z BAZĄ ŁÓŻKOWĄ W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA" (POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE).

 

NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacja techniczna robót zamiennych wzgl dokumentacji projektowej
Załączniki 1-3, 5-11

Załacznik 4 - Przedmiary
Załącznik 4 - Projekt wykonawczy
DECYZJA WPWIS - recyrkulacja powietrza
POZWOLENIE NA BUDOWĘ 4_2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-12/2014 / 16-07-2014
Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz płynów dezynfekcyjnych i pieluch jednorazowych.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
formularz asortymentowo-cenowy pakiety 1 - 11
formularz asortymentowo-cenowy pakiety 12 -19
Przesunięcie terminu składania ofert
Zapytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 7482011 * 1251

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-11/2014 / 16-07-2014
Sukcesywna dostawa leków i preparatów do żywienia dojelitowego wraz ze sprzętem.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
formularz asortymentowo - cenowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przesunięcie terminu składania ofert
Zapytania i odpowiedzi
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 7482011 * 1251

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-9/2014 / 26.06.2014
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO - WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
Pytania i odpowiedzi
zawiadomienie o wyborze oferty

Jolanta Janiszewska
tel. wew *1241

Ewa Matuszak
tel. 501 653
413

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

 

 

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-10/2014 / 24.06.2014r.
DOKOŃCZENIE REALIZACJI INWESTYCJI PN.: "WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SZPITALNYCH SPZOZ MIĘDZYCHÓD O PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Z BAZĄ ŁÓŻKOWĄ W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA"


NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki 1-3 i 5-10
Załącznik 4 Przedmiary
Załącznik 4 Projekt wykonawczy
Załącznik 4 Pozwolenie na budowę
Załącznik 4 DECYZJA WPWIS recyrkulacja powietrza
Przesunięcie terminu składania ofert
zapytania do SIWZ
zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-8/2014 / 16.06.2014r.
SUKCESYWNA DOSTAWA BŁON I ODCZYNNIKÓW RTG

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - wersja właściwa
Załączniki
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brygida Taberska
tel. wew *1222

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-7/2014 / 29.05.2014r.
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki
Odpowiedzi do zapytań do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. wew *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-6/2014 / 23.05.2014
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO - WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
Sprostowanie
Umowa dzierżawy

Pytania do przetargu
Pytania do przetargu 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Unieważnienie postepowania

Jolanta Janiszewska
tel. wew *1241

Ewa Matuszak
tel. 501 653
413

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-5/2014 / 18.04.2014
Dostawa respiratorów i kardiomonitorów

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

załączniki
Pytania i odpowiedzi do przetargu
Ogłoszenie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-4/2014 / 11.04.2014
SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW Z WŁÓKNINY

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ i załączniki

odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. wew *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-3/2014 / 28.02.2014
SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI
I MATERIAŁÓW Z WŁÓKNINY

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Formularz asortymentowo - cenowy

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi do przetargu
Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Katarzyna Koch-Brzozowska
tel. wew *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-1/2014 / 08-01-2014
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załącznikI (RAR)
Odpowiedzi do zapytań

zawiadomienie o wyborze oferty

Brygida Taberska
tel. wew *1222

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-14/2013 / 27-11-2013
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI SZYBU WINDY I WYMIANY WINDY W OBIEKCIE SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

SIWZ
załączniki(rar)
streszczenie oceny
zawiadomienie o wyborze oferty
zbiorcze zestawienie ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 20 11 *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-13/2013 / 21-11-2013
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I
MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki(rar)
Odpowiedzi na zapytania
Punktacja - streszczenie ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zbiorcze zestawienie ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 748 20 11 *1007

Jolanta Janiszewska
tel. 95 748 20 11 *1241

Aneta Meissner
tel. 95 748 24 11 * 13

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-12/2013 / 09-08-2013
DZIAŁANIA ENERGOOSZCZĘDNE W BUDYNKACH SPZOZ MIĘDZYCHÓD.

NIEOGRANICZONY
ROBOTY BUDOWLANE

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki 1-3 i 5-11 (rar)

załącznik 4 pakiet I (rar)
załącznik 4 pakiet II (rar)
zapytania do SIWZ
załączniki do zapytań
zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-11/2013 / 22-07-2013
Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, materiałów opatrunkowych oraz płynów dezynfekcyjnych i pieluch jednorazowych.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
formularz asortymentowo-cenowy pakiety 1 - 11
formularz asortymentowo-cenowy pakiety 12 -18

odpowiedzi do zapytań

zawiadomienie o wyborze oferty
zbiorcze zestawienie ofert
punktacja przyznana poszczególnym oferentom

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 7482011 * 1251

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-10/2013 / 22-07-2013
Sukcesywna dostawa leków i preparatów do żywienia dojelitowego wraz ze sprzętem.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
formularz asortymentowo - cenowy
odpowiedzi do zapytań
sprostowanie do dpowiedzi do zapytań
zawiadomienie o wyborze oferty
zbiorcze zestawienie ofert
punktacja przyznana poszczególnym oferentom

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Karolina Wylegała
tel. 95 7482011 * 1251

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-9/2013 / 05-07-2013
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z KONFIGURACJĄ ORAZ MIGRACJĄ BAZY DANYCH.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
ałączniki (zip)

odpowiedzi na zapytania SIWZ
odpowiedzi na zapytania SIWZ cz. II
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Maciej Wachowski
tel. wew *1018

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-08/2013 /29-05-2013
Kompleksowe usługi pralnicze dla SPZOZ Międzychód


NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Cecylia Bartkowiak
tel. wew. *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-07/2013 / 28-05-2013
Budowa lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki 1 (zip)
załączniki 2 (zip)
zmana terminu składania ofert
zapytania do SIWZ
zapytania do SIWZ cz. 2
załącznik do zapytań do SIWZ cz. 2
zawiadomienie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-06/2013 /19-04-2013
Dostawa aparatury medycznej tj. okulistycznego sprzętu diagnostycznego.


NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki (rar)
odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-05/2013 / 08-03-2013
Dostawa aparatury medycznej tj. okulistycznego sprzętu diagnostycznego.

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki (rar)
pytania i odpowiedzi
załącznik (doc)
unieważnienie postępowania

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PSYCHOLOGII.

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz ofertowy

Dyrektor Maciej Bak
tel: 95 748 2711

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz ofertowy
ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert

Dyrektor Maciej Bak
tel: 95 748 2711

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-03/2013/05-03-2013
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ TJ. DWÓCH SZTUK KARDIOMONITORÓW MODUŁOWYCH


NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki (rar)

pytania i odpowiedzi
unieważnienie postępowania

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-04/2013/04-03-2013
SUKCESYWNA DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI


NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
Formularz asortymentowo - cenowy

załącznik - oświadczenie o braku podstaw...
głoszenie o zmianie ogłoszenia
przesunięcie terminu skladania ofert i odpowiedzi do zapytań.
odpowiedzi do zapytań 2
zawiadomienie o wyborze oferty
zbiorcze zestawienie ofert
punktacja przyznana poszczeg. oferentom
sprostowanie zawiadom. o wyborze oferty
zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Cecylia Bartkowiak
tel. wew. *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-02/2013/07-02-2013
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ TJ. DWÓCH SZTUK KARDIOMONITORÓW MODUŁOWYCH


NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki
Zapytania do SIWZ
Unieważnienie postępowania

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-01/2013 / 11-01-2013
DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ ORAZ OBUWIA OCHRONNEGO DLA PRACOWNIKÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD


NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
Formularz asortymentowo-cenowy
Odpowiedzi na zapytania
ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

Wiesława Janiszewska
tel. wew *1010

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

KONKURS NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Formularz ofertowy

Dyrektor Maciej Bak
tel: 95 748 2711

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-17/2012 / 16-11-2012


DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ TJ. APARATU DO HEMOFILTRACJI

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
zapytania do SIWZ
zawiadomienie o wyborze oferty
zbiorcze zestawienie ofert
streszczenie oceny i porównanie ofert

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-16/2012 / 06-11-2012
SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA LABORATORIUM MEDYCZNEGO.

NIEOGRANICZONY
DOSTAWA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki (rar)
Pytania i odpowiedzi
Modyfikacja SIWZ
Pytania i odpowiedzi II
Pytania i odpowiedzi III
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

Ewa Matuszak
tel. 501 653 413

Aneta Meissner
tel. 95/ 748 24 11 wew. 18

Jolanta Janiszewska
tel. wew. *1242

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-15/2012 / 23-10-2012
USŁUGA W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW
WYTWARZANYCH W WYNIKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPZOZ MIĘDZYCHÓD DO MIEJSCA UNIESZKODLIWIANIA.

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
pytania i odpowiedzi do przetargu

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA i załączniki
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

Wiesława Janiszewska
tel. wew *1010

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-14/2012 / 22-10-2012
KOMPLEKSOWE USŁUGI PRALNICZE DLA SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
pytania i odpowiedzi do przetargu

zawiadomienie o udzieleniu zamówienia i załączniki

Cecylia Bartkowiak
tel. wew *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-13/2012 / 22-10-2012
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW - CAŁODOBOWO - DLA PACJENTÓW SPZOZ MIĘDZYCHÓD

NIEOGRANICZONY
USŁUGA

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
modyfikacja SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zawiadomienie o udzieleniu zamówienia i załączniki

Cecylia Bartkowiak
tel. wew *1003

Daniel Rębacz
tel. wew *1007

nr / data:
przedmiot:

 

 


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-12/2012 / 10-10-2012
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
WRAZ Z ZAPEWNIENIEM INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO
NAD REALIZACJĄ ZADANIA:

"WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW SZPITALNYCH SPZOZ MIĘDZYCHÓD O PAWILON DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY Z BAZĄ ŁÓŻKOWĄ W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA"

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
zapytania do SIWZ
zawiadomienie o odrzuceniu oferty
zawiadomienie o wyborze oferty
zbiorcze zestawienie ofert
streszczenie oceny i porownania złozonych ofert

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-09/2012 / 06-08-2012
Sukcesywna dostawa leków i płynów dezynfekcyjnych.

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
odpowiedzi do SIWZ
ogłoszenie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007


Anna Borkowska
tel. 95 7482011 * 1251

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-08/2012 / 27-06-2012
Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych, materiałów opatr.

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
pakiety (xls)
odpowiedzi do SIWZ
ogłoszenie o wyborze oferty

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007


Anna Borkowska
tel. 95 7482011 * 1251

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-07/2012 / 27-06-2012
Sukcesywna dostawa leków i preparatów do żywienia jelitowego wraz ze sprzętem.

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
pakiety (xls)
odpowiedzi do SIWZ
wyjaśnienie
ogłoszenie o wyborze oferty
sprostowanie do ogłoszenia

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

Anna Borkowska
tel. 95 7482011 * 1251

:

Dyrekcja SPZOZ w Międzychodzie podejmie współpracę w ramach kontraktu z NFZ z lekarzem specjalistą neurologiem lub lekarzem
w trakcie specjalizacji z neurologii lub lekarzem ze specjalizacją
I stopnia w zakresie neurologii do pracy w Poradni Specjalistycznej.

Bliższe informacje na temat warunków pracy i płacy można uzyskać pod numerem 95 7482711

tel. 95 7482711

nr / data:
przedmiot:


tryb:
rodzaj:

AG/ZP-6/2012 / 01-06-2012
Wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robót budowlanych dla rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno - zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie


NIEOGRANICZONY
roboty budowlane

Ogłoszenie
SIWZ
załączniki
Wyjaśnienie
mapa - szpital
decyzja - wycinka drzew

załączniki do wyjaśnienia
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 1
Zmiana ogłoszenia
Załączniki edytowalne
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ cz. 2

zawiadomienie o odrzuceniu oferty
zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
sprostowanie
zawiadomienie o powtórzeniu czynności zamawiającego

Maciej Bak
tel. 95 7482011 * 1002

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-3/2012 / 09-03-2012
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów z włókniny.

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki (rar)
pytania i odpowiedzi do przetargu

Cecylia Bartkowiak
tel. 95 7482011 * 1003

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-2/2012 / 7-02-2012
Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz materiałów do sterylizacji i materiałów z włókniny.

NIEOGRANICZONY
dostawa

Ogłoszenie
SIWZ i załączniki
formularz (xls)
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
pytania i odpowiedzi do przetargu nr 2
OGŁOSZENIE o wyborze oferty
OGŁOSZENIE o odrzuceniu oferty

Cecylia Bartkowiak
tel. 95 7482011 * 1003

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007

nr / data:
przedmiot:

tryb:
rodzaj:

AG/ZP-1/2012 / 17-01-2012
Sukcesywna dostawa środków kontrastowych do tomografii komputerowej

NIEOGRANICZONY
usługa

Ogłoszene
SIWZ i załączniki
formularz (xls)
Ogłoszenie o wyborze oferty
Zbiorcze zestawienie ofert
Punktacja przyznana poszczególnym oferentom

Brygida Taberska
tel. 95 7482011 * 1222

Daniel Rębacz
tel. 95 7482011 * 1007