Godziny otwarcia poradni specjalistycznych i pracowni SPZOZ Międzychód
do podejrzenia/pobrania tutaj: Godziny otwarcia poradnie pracownie.pdf