Kontrakty z NFZ na rok 2015

LECZNICTWO ZAMKNIĘTE

SZPITAL:

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Chorób Wewnętrznych
Oddział Chirurgiczny Ogólny
Oddział Pediatryczny
Oddział Reumatologiczny

PIELĘGNIARSKA DOMOWA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA


 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Chirurgii Ogólnej
Dermatologiczna

Diabetologiczna
Ginekologiczno-Położnicza
Kardiologiczna

Neurologiczna
Okulistyczna
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Otolaryngologiczna
Chorób Płuc i Gruźlicy

Urologiczna
Rehabilitacyjna
Zdrowia Psychicznego


 

REHABILITACJA AMBULATORYJNA

Pracownia Rehabilitacji


 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - POMOC DORAŹNA

Poradnia Lekarza POZ
Poradnia Pielęgniarki POZ
Poradnia Położnej POZ
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Transport Sanitarny


 

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE - WSPÓŁFINANSOWANE

Badania endoskopowe - gastroskopia, kolonoskopia
TK - Tomografia Komputerowa


 

HOSPICJUM DOMOWE