Aparat KTGW roku 2015 decyzją Zarządu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zakwalifikował się do otrzymania dotacji w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym w System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego wraz z trzema aparatami KTG w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.”

powiat_MD

Powiat
międzychodzki

gmina_md

Gmina
Międzychód

sierakow

Gmina
Sieraków

kwilcz

Gmina
Kwilcz

chrzypsko

Gmina
Chrzypsko

MZ

Ministrarstwo
Zdrowia

rzecznik

Rzecznik
Praw Pacjenta

nfz

NFZ

wosp

WOŚP

Back to top