Sprzęt z fundacji PGNiGW roku 2015 decyzją Zarządu Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zakwalifikował się do otrzymania dotacji w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym w System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego wraz z trzema aparatami KTG w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja obiektów SPZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno-zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia.”

 

Głównym celem projektu tj. Doposażenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym w System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego wraz z trzema aparatami KTG jest stałe podnoszenie jakości usług medycznych w jednostce oraz zwiększanie dostępności usług zarówno w zakresie podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Zakup sprzętu medycznego jest integralną częścią w/w projektu.

 Sprzęt z fundacji PGNiGSprzęt z fundacji PGNiG 

Nowo zakupiony sprzęt medyczny wykorzystany zostanie na cele związane z zapewnieniem ochrony zdrowia mieszkańców powiatu międzychodzkiego oraz sąsiednich okolic.

 

Adresatami projektu są:

  • pacjentki SPZOZ MIĘDZYCHÓD – kobiety przygotowujące się do porodu, pacjentki w ciąży zagrożonej, z komplikacjami i rodzące;
  • mieszkanki regionu wielkopolskiego i lubuskiego (powiatu międzychodzkiego oraz mieszkanki sąsiednich powiatów), a także innych regionów, gdyż w przypadku oddziału położniczego nie ma rejonizacji w rozliczeniach z NFZ.

PGNiG


 

powiat_MD

Powiat
międzychodzki

gmina_md

Gmina
Międzychód

sierakow

Gmina
Sieraków

kwilcz

Gmina
Kwilcz

chrzypsko

Gmina
Chrzypsko

MZ

Ministrarstwo
Zdrowia

rzecznik

Rzecznik
Praw Pacjenta

nfz

NFZ

wosp

WOŚP

Back to top