Bartosz Grobelny

 

Łukasz Rotnicki

 Dyrektor
Bartosz Grobelny
 Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa
dr n. med. Łukasz Rotnicki
 Katarzyna Koch - Brzozowska  
  Przełożona Pielęgniarek
Katarzyna Koch-Brzozowska