nowoczesny sprzęt dla szpitalaSzpital ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w ramach umowy dotacji - zakupił nowy aparat KTG oraz perymetr komputerowy. Aparat KTG zakupiony został na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym. Aparat KTG pozwala na prowadzenie stałego nadzoru nad płodem – szczególnie w okresie porodu.

 

 

Podczas kardiografii zapisywana jest czynność serca płodu, a w trakcie tokografii – czynność skurczowa mięśnia macicy.

Nowy sprzęt został wpięty do posiadanego już centralnego systemu nadzoru okołoporodowego, dzięki któremu personel szpitala może stale monitorować zapisy aparatu. Dodatkowy aparat KTG z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszych pacjentek i ich przyszłych pociech, jak również podniesie jakość i komfort pracy naszego personelu.

 

Poradnia Okulistyczna wyposażona została także w nowy sprzęt, w tym:

  • perymetr komputerowy
  • dioptromierz komputerowy
  • kaseta okulistyczna
  • rzutnik optotypów
  • egzoftalmometr 

 

nowoczesny sprzęt dla szpitala nowoczesny sprzęt dla szpitalanowoczesny sprzęt dla szpitala

Nowoczesny perymetr komputerowy spełniający najwyższe standardy w diagnostyce pola widzenia -zapewnia zaawansowaną diagnostykę z użyciem perymetrii kinetycznej i statycznej, w tym perymetrii Blue on Yellow.

Urządzenie oferuje szeroki wybór strategii, pól i parametrów badania. Wbudowana kamera zapewnia automatyczną kontrolę fiksacji pacjenta. Wbudowane funkcje analizy danych obejmują analizę regresji pola widzenia na podstawie historii badań oraz  zestandaryzowane sposoby prezentowania i drukowania wyników badań.

Intuicyjne oprogramowanie perymetru umożliwia łatwą obsługę urządzenia i jest przystosowane do obsługi za pomocą ekranów dotykowych. Perymetr AP-300 ma wbudowany komputer klasy PC.


 

powiat_MD

Powiat
międzychodzki

gmina_md

Gmina
Międzychód

sierakow

Gmina
Sieraków

kwilcz

Gmina
Kwilcz

chrzypsko

Gmina
Chrzypsko

MZ

Ministrarstwo
Zdrowia

rzecznik

Rzecznik
Praw Pacjenta

nfz

NFZ

wosp

WOŚP

Back to top