Dzień Trzeźwości15 kwietnia - Światowy Dzień Trzeźwości
Co roku 15 kwietnia Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, aby przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania jakichkolwiek produktów alkoholowych. Chce tym samym zwrócić uwagę na problem alkoholizmu oraz zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadużywania alkoholu.

 

 

Alkoholizm to jedna z najpoważniejszych i najpowszechniejszych chorób jaka nęka wszystkie narody, bez względu na stopień rozwoju państwa, bogactwa czy ustrój polityczny. Niesie za sobą negatywne skutki zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, przyczyniając się do wzrostu przestępczości oraz rozwoju patologii społecznych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, rocznie z powodu szkodliwego spożycia alkoholu umiera ok. 3,3 milionów ludzi na całym świecie (dane WHO na 2012 rok). Jak wynika z innych statystyk, każda osoba na naszym globie powyżej 15 roku życia, spożywa średnio 6,2 litra czystego alkoholu rocznie, czyli 13,5 gramów dziennie (dane WHO na 2010 rok). Większy odsetek osób pijących w nadmiarze, obserwuje się głównie w krajach wysoko rozwiniętych ekonomicznie.

Jak pokazują dane, statystycznie kobiety piją mniej i rzadziej, niż mężczyźni.