loading...
  AKTUALNOŚCI - SZPITAL
loading...
  TELEFONY DO SZPITALA

 

piktogramarriw 64Podstawowa Opieka Zdrowotna
95 748 31 54
660 744 996
piktogramarriw 64Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
95 748 31 54
piktogramarriw 64Rejestracja telefoniczna do poradni i pracowni
660 760 179
piktogramarriw 64Centrala telefoniczna
668 271 218
95 748 20 11

Nowy pawilon diagnostyczno - zabiegowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie jest Zakładem, którego organem założycielskim i nadzorującym jest Powiat Międzychodzki. Zakład prowadzi działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej – w szczególności udziela świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie.

 

Celem naszego Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, w tym m.in. zapobieganie powstaniu chorób i urazów oraz szerzenie promocji zdrowia.

 

Damian Michałek-inter-fotomichalek

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie to kompleks kilku segmentów szpitalnych, w których świadczymy usługi z zakresu:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Ambulatoryjnej Opieki specjalistycznej – Poradnie Specjalistyczne
  • Leczenia Szpitalnego (Oddziały Szpitalne)
  • Poradni Zdrowia Psychicznego
  • Rehabilitacji Leczniczej
  • Pracowni Diagnostycznych
  • Hospicjum Domowego
  • Długoterminowej Opieki Zdrowotnej
    popup1opup1

 

piktogramOddziały szpitalne liczą łącznie 122 łóżek.

 


 

powiat_MD

Powiat
międzychodzki

gmina_md

Gmina
Międzychód

sierakow

Gmina
Sieraków

kwilcz

Gmina
Kwilcz

chrzypsko

Gmina
Chrzypsko

MZ

Ministrarstwo
Zdrowia

rzecznik

Rzecznik
Praw Pacjenta

nfz

NFZ

wosp

WOŚP

Back to top